Kallelse till extra årsmöte

ons, Sep 13, 2017

Nyheter

OBS: Mötet hålls en timme före premiären. Matchen visas på Rinkside och vi hoppas vara klara i tid för nedsläpp!

Kallelse till extra årsmöte

Plats: Skellefteå Kraft Arena
Tid: Tisdag 19 september 18.00


Dagordning:


§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Fyllnadsval av styrelseledamot
§ 8. Ändring av stadgar, 18 §, Revision
§ 9. Val av revisor
§ 10. Uteslutande av medlem enligt stadgarnas 10 §, Uteslutning
§ 11. Övriga frågor
§ 12. Årsmötets avslutande